Ông Nguyễn Hữu Tùng chia sẻ với doanh nhân kinh nghiệm M&A
0

M&A: Trước tiên phải hiểu rõ mình

Với 64 triệu USD từ việc bán 65% cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ cho Fortis Healthcare, ông Nguyễn Hữu Tùng và thương hiệu Hoàn Mỹ trở nên “hot”, vì đây là thương vụ đầu tiên trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Ông Nguyễn Hữu Tùng chia sẻ với doanh nhân kinh nghiệm M&A
0

M&A: Trước tiên phải hiểu rõ mình

Với 64 triệu USD từ việc bán 65% cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ cho Fortis Healthcare, ông Nguyễn Hữu Tùng và thương hiệu Hoàn Mỹ trở nên “hot”, vì đây là thương vụ đầu tiên trong lĩnh vực y tế tư nhân.