Ông Phan Đức Hiếu- Trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương- CIEM) cho biết, kể từ 1/7 tới đây, doanh nghiệp sẽ có quyền đăng ký con dấu và cách thức sử dụng thế nào là tùy từng doanh nghiệp quyết định.

Thông tin trên được đưa ra tại “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Con dấu doanh nghiệp
Doanh nghiệp hiện phải đóng dấu trên nhiều sổ sách, chứng từ khi làm việc với cơ quan nhà nước Ảnh: TẤN THẠNH

Nhiều vấn đề phiên hà liên quan đến con dấu

Theo ông Phan Đức Hiếu – Trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương- CIEM), Nghị định đã quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó chỉ rõ 4 vấn đề tại Luật Doanh nghiệp, thay vì toàn bộ Luật như trước đây. Bao gồm: doanh nghiệp xã hội, con dấu, sở hữu chéo và quản lý Nhà nước.

Liên quan đến vấn đề con dấu, ông Hiếu cũng cho biết, Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7 tới đây quy định, doanh nghiệp có quyền đăng ký con dấu và tự quyết định sử dụng, trừ hai thông tin bắt buộc là tên và mã số doanh nghiệp.

“Với những doanh nghiệp đang sử dụng con dấu, sau ngày 1/7 khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực, nếu các đơn vị không muốn đổi thì con dấu cũ vẫn được sử dụng bình thường. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể tăng số lượng con dấu theo nhu cầu. Trong trường hợp nếu muốn làm con dấu mới, doanh nghiệp chỉ cần mang dấu cũ và giấy chứng nhận con dấu cũ trả lại cho cơ quan đã cấp”, ông Hiếu chia sẻ.

Thắc mắc về những vấn đề liên quan đến vấn đề con dấu quy định trong Nghị định mới, bà Nguyễn Bích Ngọc – Công ty Luật Allens cũng đặt câu hỏi, tại Điều 34 quy định, trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp có thay đổi mẫu dấu, doanh nghiệp không cần thông báo thay đổi trước khi sử dụng con dấu mới, mà nghĩa vụ thông báo lại được thực hiện trong vòng 10 ngày sau khi có con dấu.  Vậy, trong khoảng thời gian 10 ngày này, con dấu mới hay con dấu cũ sẽ có giá trị pháp lý?.

Trong khi đó, Luật sư Trần Đăng – Trưởng phòng Thủ tục pháp lý lại chia sẻ, tại Điều 21 khoản 1 của Nghị định đã quy định Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu, hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng, nội dung, hình thức con dấu, hủy hoặc thay đổi mẫu dấu và quyết định việc quản lý, sử dụng con dấu. Tuy nhiên, điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 lại quy định, Đại hội đồng cổ đông không có thẩm quyền về việc quyết định con dấu.

Với những quy định này, ông Đăng kiến nghị nên bỏ cụm từ “Đại hội đồng cổ đông”, thay bằng “Hội đồng quản trị” quyết định về con dấu. “Trên thực tế, việc thay đổi con dấu là công việc mang tính sự vụ, nên để hội đồng quản trị quyết định về con dấu mới sẽ tạo được sự chủ động linh hoạt. Đặc biệt, đối với các công ty cổ phần niêm yết, đại chúng quy mô lớn hàng chục nghìn cổ đông, nếu thay đổi con dấu phải họp Đại hội đồng cổ đông thì sẽ rất phiền hà, tốn kém cho doanh nghiệp”, ông Đăng chia sẻ.

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định về việc sử dụng con dấu

Cũng liên quan đến vấn đề con dấu, Luật sư Nguyễn Tiến Lập – Văn phòng luật sư NHQuang và Cộng sự (Hà Nội) băn khoăn, trong Nghị định mới chưa rõ ràng là sắp tới doanh nghiệp có cần con dấu hay không? “Loại bỏ con dấu là rất tốt, nhưng con dấu như văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam. Việc đưa ra văn bản mà không có dấu, chỉ có chữ ký thì rất khó được tin cậy là văn bản xác thực”, Luật sư Nguyễn Tiến Lập chia sẻ.

Dẫn chứng về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Tiến Lập cũng đưa ra ví dụ, trong những trường hợp các doanh nghiệp phải ủy quyền thu chi tiền tỷ, nếu không có con dấu, có thể dẫn tới việc lại phải đi xác thực chữ ký xem đúng hay không, hoặc đi đâu cũng phải mang theo giấy chứng nhận kinh doanh rất khức tạp.

Giải đáp các thắc mắc này, ông Phan Đức Hiếu cho biết, hiện doanh nghiệp vẫn phải có con dấu, nhưng cách thức và trường hợp sử dụng thế nào là tùy từng doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp được quyền quyết định hình thức, nội dung của con dấu nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp là phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và mẫu con dấu này sẽ được công khai.

“Việc thay đổi cách thức sử dụng con dấu là một trong những giải pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kinh doanh của doanh nghiệp, “cởi trói” thủ tục hành chính cho doanh nghiệp”, ông Hiếu chia sẻ.

Cũng liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, những đổi mới của doanh nghiệp về vấn đề sở hữu chéo cũng được nhiều người quan tâm.

Ông Vũ Phương Đông – Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế – Đại học Luật Hà Nội cho rằng, tại Điều 3 của Dự thảo đã cụ thể một số nội dung về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty được quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, một số nội dung được quy định tại Điều 3 chưa rõ ràng. Các quy định như trên chung chung, tối nghĩa, không cụ thể vấn đề.

Đưa ra dẫn chứng cho lập luận này, ông Đông chia sẻ, tại Khoản 1 Điều 3 quy định: “Công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp là công ty đối với công ty mẹ trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 189 Luật doanh nghiệp”.  Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 3 quy định về khái niệm sở hữu chéo: “Sở hữu chéo là việc đồng thời hai hoặc nhiều doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau.”.

Đưa ra kiến nghị cho vấn đề này, ông Đông cho rằng, dự thảo cần quy định cụ thể sở hữu chéo trực tiếp của hai doanh nghiệp, sở hữu chéo gián tiếp của nhiều doanh nghiệp.

Yến Nhi/Theo VnMedia