Các câu hỏi thường gặp

Câu 27: Thắc mắc, so sánh giữa 2 người cùng làm chung công ty, nhưng  lãnh tiền chế độ lại khác nhau

Trả lời:

Mức lương tham gia BHXH của mỗi người là khác nhau, lương anh A cao thì đóng BHXH với mức lương cao. Ngược lại, lương anh B thấp hơn thì mức đóng BHXH sẽ thấp hơn. Mức đóng BHXH sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi mà NLĐ được hưởng sau này. Đặc biệt là mức chi trả tiền các loại chế độ. Chính vì vậy, tuy làm chung công ty nhưng tiền hưởng chế độ của mỗi người là khác nhau.

Ví dụ: Anh A và Anh B, cùng xin nghỉ làm để đi khám bệnh vào ngày 21/07/2021 và cùng có giấy nghỉ hưởng bảo hiểm để hưởng chế độ bảo hiểm ngày nghỉ ốm đó.

Anh A đóng BHXH với mức lương 4.818.000 thì số tiền anh được hưởng ngày nghỉ ốm là 150.562đ

Anh B đóng BHXH với mức lương 6.033.300 thì số tiền anh B được hưởng ngyaf nghỉ ốm là 188.540đ

Hãy sử dụng zalo của bạn để truy cập Zalo Phòng Nhân Kiệt - nhân sự - tiền lương – BHXH theo đường link và để lại các thông tin để được trả lời nhanh chóng:
https://zalo.me/3219668263929629995

Việc làm mới nhất

CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM
Team Quyết toán HTH - Cty Nhân Kiệt
Team Quyết toán HTH - Cty Nhân Kiệt
BIDV CHI NHÁNH THỐNG NHẤT
Team Hồ Chí Minh Special - Cty Nhân Kiệt

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH CRYSTAL ELEGANCE TEXTILES VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CRYSTAL ELEGANCE TEXTILES VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CRYSTAL ELEGANCE TEXTILES VIỆT NAM
Team Hồ Chí Minh Special - Cty Nhân Kiệt