Khoa & Cộng sự thường xuyên hợp tác với các văn phòng, công ty tư vấn. Bởi chúng tôi có khả năng thực  hiện tốt các công việc sau đây:

  • THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  • MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP.
  • CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.
  • CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.
  • THẺ TẠM TRÚ…

Chúng tôi rất mong hợp tác với các công ty và văn phòng tư vấn.

Trân trọng!

KCS3

KHOA & ASSOCIATES CONSULTING LTD., CO
Địa chỉ         : 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Điện thoại     : 08.3911.18.19 – 08.3911.0345       Fax: 08.3910.3536.
Website        : khoavacongsu.com
Email            : khoavacongsu@gmail.com
LUÔN ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA KHÁCH HÀNG