XÂM PHẠM QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG SẼ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, Bộ luật Hình sự 2015 chính thức được thi hành với nhiều quy định mới về tội danh và đối tượng bị xử lý hình sự. Trong đó bổ sung các tội danh liên quan đến xâm phạm quyền lợi người lao động: Tội sa thải người lao động trái pháp luật, Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cụ thể, tại Điều 162 (BLHS 2015) quy định: Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân mà Sa thải người lao động trái pháp luật, hoặc cưỡng ép, đe dọa buộc người lao động phải thôi việc; làm cho người lao động bị sa thải, bị thôi việc hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Điều 216 (BLHS 2015) quy định: Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 – 7 năm.

Đồi tượng bị xử lý hình sự khi phạm các tội trên không chỉ là chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của công ty mà còn chính là bản thân người lao động – những người làm ở bộ phận nhân sự, kế toán, bảo hiểm của công ty được phân công hay ủy quyền thay mặt giám đốc công ty quản lý và thực hiện chính sách lao động và bảo hiểm cho người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm Điều 216 (BLHS 2015) cũng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 76 (BLHS 2015).

Việc bổ sung các tội danh trên sẽ gây ra thêm nhiều khó khăn và rủi ro cho doanh nghiệp trong việc quản lý và thức hiện chính sách lao động. Năm 2016 cũng là năm có nhiều quy định và chính sách mới về lao động và bảo hiểm có hiệu lực. Vì vậy, các doanh nghiệp cần rà soát lại các quy định về quản lý lao động, nội quy lao động, các chính sách dành cho người lao động; nhanh chóng bổ sung các quy định mới, điều chỉnh và hoàn thiện các quy định nội bộ để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật. Đồng thời bản thân chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo, các cán bộ phụ trách cũng cần sớm bổ sung kiến thức pháp luật về lao động và bảo hiểm để không vô ý vi phạm các tội danh trên.

Khoa & Associates